carregant

GAMARRA & GARCÍA és una empresa que treballa en equip, en estreta col·laboració amb professionals d’altres disciplines com arquitectes, arqueòlegs, historiadors, geòlegs, biòlegs, etc.

Oferim un procés de treball complet que inclou: estudi i documentació tècnica, diagnosi i aplicació de tractaments de conservació-restauració.

En les nostres intervencions combinem els mètodes científics amb les tècniques tradicionals, buscant una òptima conservació i la millor presentació del patrimoni cultural.

Oferim un procés de treball complet que inclou: estudi i documentació tècnica, diagnosi i aplicació de tractaments de conservació-restauració.

 • Arqueologia
 • Arquitectura
 • Projectes i informes tècnics
 • Laboratori
 • Manteniments del patrimoni
 • Motlles i Reproduccions

Arqueologia

Tractament d'elements i estructures arqueològiques.

 • Conservació de jaciments arqueològics. Tractaments d’estructures arqueològiques i d’elements de diferents materials (mosaic, pintura mural, pedra, terracota i materials delicats).
 • Consolidació, reforç i reintegració d’estructures mitjançant sistemes constructius i materials tradicionals; pedra i morter de calç, tova, pedra en sec, tàpia, etc.
 • Neteges especials.
 • Consolidació i extracció d’elements complexos.
 • Identificació de materials.

Arquitectura

Restauració de patrimoni arquitectònic.

 • Extracció, restauració i reposició d’elements decoratius complexos: esgrafiats, paviments de mosaic, pintura mural, marbre, pedra tallada, terracota, taulelleria , guixeries etc.
 • Tractaments de sanejament i extracció de sals solubles en els materials.
 • Neteja, estabilització i inhibició d’elements ornamentals metàl·lics (ferro i bronze).
 • Redacció de projectes d’intervenció en el patrimoni.

Laboratori

Instal·lacions pròpies completament equipades per a realitzar tractaments de conservació-restauració.

 • Tractaments de conjunts i peces de metall de bronze , ferro, plom o plata, ceràmica, pedra, vidre, guix, os, etc., procedents de jaciments arqueològics o fons de museus.
 • Fitxa tècnica de conservació, base de dades i embalatges conservatius.

Manteniments del patrimoni

Conservació i seguiment regular de conjunts patrimonials.

 • Museïtzació de jaciments arqueològics.
 • Exposicions permanents.
 • Col·leccions en Museus.

Projectes i informes tècnics

Redacció de projectes d'intervenció en el patrimoni.

 • Sondejos, proves de neteja, anàlisi i presa de mostres.
 • Diagnosi i elaboració del pla d’actuació.

Formació i Difusió

Compartir coneixements i experiències.

 • Disseny i realització de formacions i cursos.
 • Comunicació de continguts orientats a la difusió del patrimoni a través de conferències i jornades informatives.

Rèpliques i Restitucions

Realització de rèpliques de peces i restitució de volums.

 • Reproducció de peces per a usos museístics.
 • Restitució de volums perduts en diferents materials amb l’objectiu de millorar la comprensió de les peces.