carregant

CAMP DE LES LLOSES. TONA. OSONA

Des de l’excavació del primer conjunt d’àmbits i carrers de l’assentament, vam establir, sota les directrius de la direcció científica, les bases i criteris per museïtzar i preparar el jaciment per a la visita pública.

S’han fet treballs de consolidació, creació de capes de protecció en murs, sistemes de drenatges i recreació de paviments. El jaciment es caracteritza perquè en el seu recorregut s’insereixen rèpliques d’enterraments de nounats, fosses de fundició i llars, a partir de la documentació obtinguda en la intervenció arqueològica.

  1. Vista aèria del conjunt preparat per a la visita pública.
  2. El jaciment es va musealitzant a mesura que es va excavant i investigant.
  3. Rèpliques d’enterraments de nounats i fosses de fundició inserides en el mateix lloc en què es van trobar en l’excavació.
  4. Treballs de manteniment i repàs de petits desperfectes que es poden produir pel clima de la zona i pel pas del públic pel jaciment.

Projectes

CAMP DE LES LLOSES. TONA. OSONA

Jaciment i museu. Època Romana

CAMP DE LES LLOSES. TONA. OSONA

Compartir