carregant

EL BORN CCM. BARCELONA

En el conjunt arqueològic d’El Born contínua la recerca. Concretament a la casa Corrales i la casa Sanmartí, s’han extret els paviments de pedra i les estructures de conducció d’aigües que impedien continuar amb l’excavació.

Un dels objectius principals de l’extracció ha estat solucionar problemes de conservació en aquestes àrees de la ciutat visitable, provocats per humitats de capil·laritat.

  1. Realització de calc previ a l’extracció, per al seu ús en la fase de reposició del paviment.
  2. Siglatge i documentació dels elements en ortofotomapa.
  3. Operació d’extracció a la Casa Corrales.
  4. Neteja i extracció de sals dels carreus que formen el paviment de la Casa Corrales.

Projectes

EL BORN CCM. BARCELONA

Conservació, extracció i reposició de paviments. Segle XVIII.

EL BORN CCM. BARCELONA

Compartir