carregant

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ VELL. GIRONÈS.

La restauració d’aquests elements arquitectònics comportava la dificultat del re-descobriment i la conservació-restauració de la policromia original, que s’apreciava semioculta, pràcticament en la totalitat de les claus, arcs i nervadures de les voltes de l’interior de l’església.

Les dovelles, balustres, cornises i carreus tallats de pedra del tipus “nummulítica de Girona”, permet una gran definició de línies i perfils, que fan destacar la delicadesa ornamental original d’aquesta església.

  1. Zona de l’absis de l’església amb les bastides d’accés a les voltes i a les capelles laterals.
  2. Clau de volta amb restes de la seva policromia original.
  3. Treballs de restauració en les nervadures de la volta del cor.
  4. Desmuntatge de la bastida. Vista general de l’absis restaurat.

Projectes

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ VELL. GIRONÈS.

Arcs i voltes de pedra policromada. Segle XVI.

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ VELL. GIRONÈS.

Compartir