carregant

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA C-31. BADALONA

El primer objectiu era el d’una intervenció bàsica, d’ajuda tècnica, recopilant i aportant dades a la documentació arqueològica dels diferents paviments i pintura mural de les diferents “domus” d’aquesta zona de l’antiga ciutat romana de Baetulo.

Posteriorment, davant la problemàtica que plantejava la seva conservació “in situ”, es va transformar en una operació d’extracció i recuperació dels elements més singulars, per a la seva exposició en el Museu de Badalona.

  1. Neteja i eliminació de concrecions calcàries en la superfície del paviment d’“opus signinum” amb tesel·les.
  2. Detall d’engassat d’extracció i línies de tall per a la seva extracció.
  3. Extracció de mosaic del “Lararium” de la casa romana.
  4. Engassat per realizar l’extracció de les restes de pintura mural del “Lararium”

Projectes

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA C-31. BADALONA

Consolidació, neteja per a documentació i extracció de mosaics i pintura mural.

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA C-31. BADALONA

Compartir