carregant

FORMACIÓ I DIFUSIÓ

Que la societat percebi la importància de la cura i conservació del patrimoni, ens sembla la millor manera de garantir la seva preservació per a les futures generacions. Creiem que la difusió del nostre treball pot ajudar a descobrir aspectes desconeguts per a gran part del públic. Compartir coneixements es una excel·lent manera d’evolucionar en la conservació i apreciació del patrimoni, rebent, aportant valor, i desenvolupant la nostra professionalitat.

1 i 2.- Preparació i desenvolupament de la jornada “IN MUSEU 2020”, sobre l’activitat del restaurador en el conjunt arqueològic del BORN CCM. Ajuntament de Barcelona.

3.- Coordinació i formació a l’equip de restauració de laboratori de conservació-restauració. Agakan Trust for Culture i Supreme Council of Antiquities of Egypt. El Caire 2007-2010.

4.- Conferència sobre el mosaic trobat a Via Augusta 12. Museu de Badalona.

5.- Sessió formativa per a Arqueoborn.

6.- Congrés ICCM 2017. International committee for the Conservation of Mosaics.

7.- Filmació d’execució de pintura mural al fresc d’epoca romana domus d’Avinyó, per a la museografia de la MUHBA Domus Avinyó. Barcelona.

8.- Filmació per a documental monogràfic sobre la recuperació dels mosaics de la C-31. Badalona.

Projectes

FORMACIÓ I DIFUSIÓ

Formació i difusió GAMARRA&GARCÍA conservació-restauració S.L.

FORMACIÓ I DIFUSIÓ

Compartir